FAQ

Les Preguntes més freqüents

resoltes en un moment

Preguntes generals

Què és el self-storage o lloguer de trasters?

GUARDA TOT posa a disposició dels seus clients el servei de lloguer de trasters privats de diferents dimensions, per tal de que es pugui emmagatzemar béns al seu interior fent la gestió de l’ús el propi client, pel temps que ho necessiti.

Es pot canviar de traster?

Sempre que es vulgui i sense penalització.

Com s’accedeix i es tanca el traster?

S’accedeix per la porta de vehicles o peatonal introduint el seu codi d’accés, la porta del traster disposa de candau amb la mateixa codificació del codi d’accés. Al sortir prémer els botons per l’obertura automàtica de la porta.

Tinc un període de proba gratuïta?

Tens un preriode de proba gratuïta de 14 dies. En cas de no voler el traster després d’aquest període, et dones de baixa i et retornem la fiança.

Els trasters tenen assegurança?

El centre disposa d’una assegurança de Responsabilitat civil i del contingut dels trasters. En el preu del lloguer està inclòs una assegurança pels béns dipositats en el traster de 500 €/m2. Es pot ampliar el valor dels béns dipositats fins a 4.000 €/traster pagant un suplement (contacteu amb assegurances@guardatot.com)

Quina dimensió tenen les portes dels trasters?

Les portes d’accés als trasters tenen una amplada de 0,8m fins a 1,2m.

Com introdueixo les mercaderies als Trasters?

GUARDA TOT posa a disposició carretilles, carretons, traspales,… per poder fer més fàcil l’emmagatzematge.

Es poden posar prestatgeries?

Si. Però no es pot penjar res a les parets.

Existeix algun tipus de prohibició i limitació en l’emmagatzematge?

Sí. Aliments o mercaderies peribles, ocells, peixos o altres éssers vius, combustibles o materials inflamables, líquids com gasolina, oli, dissolvents, etc, materials tòxics, perillosos i olorosos, així com de qualsevol substància il·legal o articles obtinguts il·legalment, i qualssevol altra objecte o mercaderia que estigui prohibida per la legislació aplicable. Diners, joies i metalls o objectes preciosos. Armes de foc. Resta expressament prohibit utilitzar els accessos als Trasters com a aparcament.

Quin és l’horari d’accés als trasters?

24 h al dia 365 dies l’any.

Quina seguretat té el Centre?

A Guarda Tot disposem de CCTV que graben les 24 h del dia l’accés i els passadissos. També es disposa d’un sistema de control d’intrusió connectat a la central d’alarmes.

En cas de problemes tècnics?

Existeix un intèrfon que es comunica amb una central d’emergències o trucant al 629 89 19 42 o al 930 11 40 17.

On puc obtenir informació o solucionar els més dubtes o necessitats?

En horari d’oficina, al telèfon 930 11 40 17 (24 h) i al mail sabadell@guardatot.com

Com donar de baixa el traster?

Per sol·licitar la baixa de contracte s’ha d’enviar un missatge per correu electrònic o per WhatsApp el mateix dia que tingui el traster buit. Al missatge ha d’aparèixer:

– nº de traster y població.
– noms i cognoms del titular del contracte o nom d’empresa.
– adjuntar una foto on puguem veure el traster buit.

Preguntes sobre la contractació

Com es contracta un Traster?

Seguint els passos que s’indiquen a la web. Contacta amb nosaltres, mirem les teves necessitats i signes el contracte. A partir d’aquest moment ja pots utilitzar-lo.

De què es composa el contracte?

De les condicions particulars (on especifiquem les condicions per cada traster), les condicions generals i les normes d’ús.

Com es pot cancel·lar el contracte?

Es pot cancel·lar amb un preavís d’1 dia sense penalització.

Que és la fiança?

És un dipòsit que es fa per poder cobrir possibles afectacions, en el moment de finalitzar els contracte es retorna en cas de no tenir cap incidència.

Existeixen més despeses?

No. Només el preu pactat pel servei.

Que passa en cas de retard en el pagament?

En les condicions generals del contracte s’explica el procediment.

Quina durada té el contracte?

La durada mínima és d’1 dia. Els contractes es renoven mensualment. Per donar de baixa el contracte de lloguer no fa falta donar cap preavís.

Devolució diners

En cas de no quedar satisfet li retornem els seus diners. Té 14 dies de proba.

Existeixen normes de règim interior d'accés i ús del centre?

Sí. S’adjunten al contracte i estan penjades al centre.

Facilitats dels nostres storage rooms

GuardaTot permet triar el traster privat de lloguer a partir d’1 m2 i un mínim de 7 dies, amb més de 10 grandàries diferents. Pots canviar de storage room quan vulguis, amb accés les 24 hores i els 365 dies de l’any i disposes d’una zona d’aparcament privat amb una àmplia zona de càrrega i descàrrega.

Si no quedes satisfet,

et retornem els diners

GuardaTot WhatsApp