Normes de règim intern

Informació important

Horari accés al Centre TRASTERS GUARDA TOT

L’horari d’accés serà de dilluns a diumenge de 00.00 a 24.00 en tots els centres excepte Molins de Rei i Santa Perpètua que són de dilluns a diumenge de 07.00 a 23.00 h.

Contacta TRASTERS GUARDA TOT:

Com accedir i sortir al centre

 • Accedir a la zona de càrrega i descàrrega per la porta seccional (automàtica) de vehicles o per la porta peatonal introduint el seu codi d’accés al teclat.
 • Per sortir prémer els botons d’accionament de desbloqueig que hi ha pròximes a les portes, que obre de manera automàtica la porta seccional.

Com accedir al traster

Es tindrà dret d’accés únicament al traster identificat amb el número del contracte. Per l’accés al traster haurà d’obrir el cadenat amb el seu codi d’accés. Recordi tancar el cadenat al sortir del seu traster.

Funcionament sistema seguretat

En el Centre existeix un sistema de seguretat per intrusismes que s’activa i es desactiva automàticament. Es desactiva per la introducció del seu codi d’accés. S’activa en el moment en que no hi ha activitat en l’interior (els detectors de presència de passadissos i zona de càrrega i descàrrega no detecten personal) després de 5 minuts.

Funcionament sistema CCTV

El Centre disposa d’un sistema de CCTV que grava 24 hores el dia l’accés i el moviment de passadissos. Les imatges es graben i es mantenen guardades durant 30 dies per possibles reclamacions.

Funcionament enllumenat

L’encesa del sistema d’enllumenat es fa mitjançant detectors de presencia que es troben en zona càrrega i descàrrega i passadissos. Únicament s’encendran les llums que corresponguin al seu passadís. En l’interior dels trasters no es disposen de detectors. En cas de fallida del sistema hi ha blocs autònoms que indiquen la sortida d’emergència.

Normativa i sistema contra incendi

Per motius de seguretat no està permès fumar en les instal·lacions. Queda prohibit manipular foc a l’interior del Centre. No es poden emmagatzemar els béns obstruint els sistemes de detecció d’incendis.

Matèries prohibides en l’interior del Centre

 • Aliments o mercaderies peribles, ocells, peixos o altres éssers vius, combustibles o materials inflamables, líquids com gasolina, oli, dissolvents, etc, materials tòxics, perillosos i olorosos, així com de qualsevol substància il·legal o articles obtinguts il·legalment, i qualssevol altra objecte o mercaderia que estigui prohibida per la legislació aplicable.
 • Diners, joies i metalls o objectes preciosos.
 • Armes de foc.
 • Resta expressament prohibit utilitzar els accessos als Trasters com a aparcament.

Normes emmagatzematge

 • Ubicarà els seus béns de forma que mantinguin un equilibri estable, que no danyin les parets, ni al terra ni el sostre, i que no impedeixin l’ús de les línees de comunicació, els sistemes de seguretat, la corrent elèctrica, la detecció d’incendis i la ventilació.
 • Deixi lliure els accessos al Centre i als passadissos.
 • No superar els límits d’altura del traster, delimitats per la reixa de protecció.
 • Dipositi les carretilles que hagi utilitzant en el lloc destinat per ell.
 • No està permès perforar parets del magatzem.

En cas d’emergència

Sortir segons el pla d’emergència seguint les indicacions dels panells lluminosos i les sortides d’emergència existents a l’edifici.

En cas de problemes tècnics

En cas de no trobar-se el personal de TRASTERS GUARDA TOT al centre contactar al telèfon (0034) 930 11 40 17 o al (00376) 81 74 81.

Facilitats dels nostres storage rooms

GuardaTot permet triar el traster privat de lloguer a partir d’1 m2 i un mínim de 7 dies, amb més de 10 grandàries diferents. Pots canviar de storage room quan vulguis, amb accés les 24 hores i els 365 dies de l’any i disposes d’una zona d’aparcament privat amb una àmplia zona de càrrega i descàrrega.

Si no quedes satisfet,

et retornem els diners

GuardaTot WhatsApp